Dil Eğitiminde 'ETE' Yaklaşımı


Yabancı dil eğitimi üzerine günümüze gelene kadar onlarca yaklaşım ve metod geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu yaklaşımlar geniş bir yelpazede farklı becerilere odaklanarak yabancı dil öğretiminde en başarılı yol olabilmeyi hedeflemiştir. Özellikle 80’li yıllardan sonra dilin iletişimsel boyutuna odaklanılmış ve geleneksel grammar&çeviri ve tekrar yöntemleri geri planda kalmıştır.

ETE Language Institute olarak biz öğrenciyi eğitim programlarımızın merkezine yerleştiriyor, yabancı dil öğretim metodlarının her birine ayrıntısıyla vakıf olarak öğrencimiz ya da öğrenci grubumuz için en ideal olan yöntemler bütününü benimsiyoruz. Dil öğretiminde nihai hedefin öğrencinin ihtiyaç duyacağı ortamlarda yeterli biçimde iletişim kurabilmesini sağlamak olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için öğrenciye yabancı dilin yapısal işleyişinin (grammar), gerekli kelime bilgisinin (vocabulary), dilin gerçek hayatta doğal iletişimler içerisinde fonksiyonel kullanımının (function) en etkili bir şekilde öğretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu yaparken öğrencinin hedef dile mümkün olan tüm beceriler yoluyla maruz bırakılması gerektiğini vurguluyor ve her öğrencimize kendi dil binasını inşa etme sürecinde iskele kurma görevini yerine getiriyoruz.

Günümüzde modern zamanın dikte ettiği her şeyi kısa yoldan, kolayca halletme güdüsünün yabancı dil öğreniminde de yansımalarını ne yazık ki görmekteyiz. 3 ayda “profesyonel seviyede” İngilizce, 2 haftada uyutarak İngilizce, 1 ayda konuşturan İngilizce gibi trajikomik iddialar&reklamlar ile her gün sayısız insanın modern zamanın yabancı dil eğitim alanında da ortaya çıkardığı kolaycılık ve kestirme yol girdabına kapıldığına üzülerek şahit olmaktayız. ETE Language Institute ailesi olarak biz her bir öğrencimizin yabancı dil eğitiminde gerçekçi ve ayağı yere basan bir yol haritasına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz ve size bu yolda kılavuzluk yapmaya tüm ekibimiz olarak motive ve adanmış durumdayız.

Eğitim yöntemimiz kısaca 3 temel prensibe dayanıyor;

  • İhtiyacı ve öğrenci seviyesini analiz et
  • Kişiye özel program geliştir (Dilin işleyişi&yapısı&gerekli kelime bilgisi)
  • Uygula, takip et, değerlendir (Pratik, dile maruz bırakma ve motivasyon desteği)

Yabancı Dil Eğitiminde;

“One-size-fits-all” Herkese uyacak bir kalıp değil,

“Everyone needs his/her own size” Herkesin kendine ait kalıba ihtiyacı olduğuna inanıyoruz