Birebir Eğitim Programları


“Bire bir eğitim” öğretmenlerin derslerinde kendi stratejilerini, yaklaşımlarını ve materyallerini geliştirmek zorunda olduğu gerçeğinden dolayı yabancı dil öğretiminde özel bir yere sahiptir. Bu eğitim modelini gruplara yapılan eğitimlerden net bir şekilde ayıran kendine has özellikleri vardır.

ETE Language Institute ailesi olarak bire bir eğitim modelini aşağıda da belirtilen hususlardan ötürü İngilizce eğitimlerimizde önemli bir yere koyuyoruz. Sayısız bire bir eğitim deneyimi, akademik alanda tecrübemiz ve birikimimiz ile bu eğitim modelinin kurumumuzda en etkin bir şekilde uygulandığını öğrencilerimize taahhüt ediyoruz.

Bire bir eğitim neden farklıdır, avantajları nelerdir?

  • Öğretmenin dikkati hiç bölünmemiş şekilde öğrencidedir. Bu durum derslerde gerçek iletişime dâhil olma fırsatını artırmakta ve öğrencinin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılıp daha kaliteli geri dönütler almasını sağlamaktadır
  • Öğrenci dersin amaçları, ilerleme hızı ve kullanılan materyaller üzerinde daha çok kontrol
  • Öğrenci ders sırasında daha aktif bir role sahiptir, ve zamanla öğrenme sürecini kendi yönetmeye baş
  • Öğrenci öğretmeni bir kaynak olarak kullanma noktasında daha çok fırsata sahiptir. (sorular sorma, dilin modellemelerini görme, çeşitli dil becerilerinin pratik edilmesi vb.)
  • Öğrenci öğretmen ile gerçekçi ve üretken bir etkileşime
  • Öğrenci ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verilebilir çünkü zamanlama ve dersin yapısı noktasında daha çok esnek olma imkânı vardır.